• /fænˈtæzmə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .phantasmata

  Ảo tưởng; mộng tưởng
  U hồn; bóng ma

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X