• /ʃeid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bóng, bóng tối ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to be thrown into the shade
  bị làm lu mờ đi
  ( (thường) số nhiều) chỗ có bóng râm; chỗ bóng mát; ( số nhiều) bóng đêm
  in the shade of tree
  dưới bóng cây
  Bóng (chỗ đậm màu trong bức tranh)
  Sự chuyển dần màu; bức tranh tô màu chuyển dần (màu này chuyển sang màu khác một cách từ từ, không đột ngột)
  Sự hơi khác nhau; sắc thái (đen & bóng)
  different shade s of blue
  những sắc thái khác nhau của màu xanh
  different shade s of opinion
  những ý kiến sắc thái khác nhau
  Một chút, một ít
  I am a shade better today
  hôm nay tôi đã đỡ hơn một ít
  Vật vô hình
  Vong hồn, vong linh
  Tán đèn, chụp đèn; cái lưỡi trai (che nắng cho mắt); ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)) mành mành cửa sổ
  ( số nhiều) hầm rượu
  to go down to the shades
  chết xuống âm phủ

  Ngoại động từ

  Che bóng mát cho, che
  trees shadethe street
  cây che bóng mát cho phố
  to shade one's eyes with one's hand
  lấy tay che mắt
  to shade a light
  che ánh sáng
  (nghĩa bóng) làm tối sầm, làm sa sầm
  face shade d by a sullen look
  mặt sa sầm xuống
  Đánh bóng (bức tranh)
  Tô đậm dần, tô nhạt dần (màu sắc trong một bức tranh, để tránh sự chuyển đột ngột từ màu này sang màu khác)
  Điều chỉnh độ cao (kèn, sáo...)

  Nội động từ

  ( (thường) + off) đậm dần lên, nhạt dần đi, chuyền dần sang màu khác; thay đổi sắc thái (màu sắc, chính kiến...)
  the purple of the clouds shade s off into the vivid red of the horizon
  màu tía của những đám mây chuyển dần sang màu đỏ chói của chân trời

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  màu tiệm biến
  sắc thái (màu)

  Xây dựng

  sắc độ gạch chéo
  sắc độ kẻ chéo

  Kỹ thuật chung

  bóng
  gradient shade
  bóng đổ
  half-shade
  nửa bóng tối
  half-shade
  nửa che bóng
  light and shade
  sự tương phản hình bóng
  shade factor
  hệ số bóng
  bóng mát
  bóng mờ
  cái chụp
  lamp shade
  cái chụp đèn
  nắp
  nét gạch
  làm mờ
  màn chắn
  màu sắc
  sắc thái
  vùng bóng
  vùng tối

  Kinh tế

  che bóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X