• (đổi hướng từ Visualizing)
  /´viʒjuə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác visualise

  Ngoại động từ

  Hình dung, mường tượng (vật không thấy trước mắt)
  I remember meeting him but I just can't visualize him
  tôi nhớ đã gặp anh ta nhưng không tài nào hình dung ra anh ta được

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hiển thị hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X