• /´vitriəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Axit sunfuric
  (hoá học) sunfat
  blue vitriol
  đồng sunfat
  (nghĩa bóng) bài đả kích, lời nói cay độc
  his attack on the government was pure vitriol
  sự chỉ trích chính phủ của anh ta hoàn toàn là lời đả kích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phèn xanh

  Y học

  sunfat kết tinh

  Kỹ thuật chung

  đồng sunfat

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X