• /weə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nhất là trong từ ghép) hàng hoá chế tạo hàng loạt (theo một kiểu nào đó)
  ironware
  hàng sắt
  hardware
  đồ ngũ kim
  silverware
  đồ bạc
  (nhất là trong từ ghép) đồ gốm, đồ sứ thuộc kiểu riêng hoặc chế tạo cho một mục đích riêng
  earthenware
  đồ đất nung
  ovenware
  đồ sứ
  ( số nhiều) món hàng (đưa ra bán)

  Tính từ

  (thơ ca) biết, nhận thấy, nhận thức thấy (như) aware

  Ngoại động từ

  ( lời mệnh lệnh) chú ý!, coi chừng!
  ware the dog!
  coi chừng con chó!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) hàng hoá

  Xây dựng

  đồ vật, sản phẩm, hàng hoá

  Cơ - Điện tử

  đồ vật, sản phẩm, hàng hóa

  Kỹ thuật chung

  di động
  đồ gốm
  hàng gốm
  hàng hóa
  sản phẩm
  mixed ware
  sản phẩm hỗn hợp
  woven ware
  sản phẩm dệt

  Kinh tế

  đồ gốm sứ
  đồ vật
  hàng
  small ware
  hàng hóa nhỏ (thường chỉ những đồ may mặc)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X