• /´ha:d¸wɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ngũ kim
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vũ khí
  (tin học) phần cứng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đồ kim khí, khí giới, phần cứng (máy tính)

  Cơ khí & công trình

  vật liệu sắt

  Toán & tin

  phần cứng

  Giải thích VN: Những thành phần vật lý của hệ thống máy tính, như máy tính, máy vẽ, máy in, thiết bị đầu cuối, bàn số hóa ...

  AHDL (analoghardware design language)
  ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự
  analog hardware design language (AHDL)
  ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự
  common hardware reference platform
  nền quy chiếu phần cứng chung
  computer hardware
  phần cứng máy tính
  floating-point hardware
  phần cứng dấu chấm động
  hardware based
  dựa trên phần cứng
  hardware cell
  tế bào phần cứng
  hardware compatibility
  tương thích phần cứng
  HardWare Configuration Item (HWCI)
  mục cấu hình phần cứng
  Hardware Description Language (HDL)
  ngôn ngữ mô tả phần cứng
  hardware interrupt
  sự dừng do phần cứng
  hardware interrupt
  sự ngắt do phần cứng
  hardware language
  ngôn ngữ phần cứng
  hardware logic
  lôgic phần cứng
  hardware maintenance
  bảo dưỡng phần cứng
  hardware maintenance
  bảo trì phần cứng
  hardware monitor
  bộ hướng dẫn phần cứng
  hardware platform
  nền phần cứng
  hardware reliability
  độ tin cậy phần cứng
  hardware resources
  tài nguyên phần cứng
  hardware security
  an toàn phần cứng
  hardware security
  sự bảo vệ phần cứng
  hardware stack
  bộ tiếp điểm phần cứng
  hardware stack
  ngăn xếp phần cứng
  relocation hardware
  phần cứng định vị lại
  very-high speed integrated circuit hardware description language (VHDL)
  ngôn ngữ mô tả phần cứng VHSIC
  VHDL (very-high speed integrated circuit hardware description language)
  ngôn ngữ mô tả phần cứng VHSIC

  Xây dựng

  kẹp thi công
  phụ kiện kim loại
  door hardware::Phụ kiện cửa (Door handle, Door lockset,etc.)

  Kỹ thuật chung

  đồ kim khí
  đồ ngũ kim
  phụ tùng cửa
  quai
  sản phẩm sắt
  vòng cữ

  Kinh tế

  đồ ngũ kim
  hàng ngũ kim
  hardware store
  cửa hàng ngũ kim
  phần cứng
  phần cứng (máy điện toán)
  phần cứng của máy vi tính
  vũ khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X