• /´mə:tʃən¸daiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng hoá

  Ngoại động từ

  Cách viết khác merchandize

  Buôn bán

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng hóa
  general classification of merchandise
  phân loại hàng hóa

  Kinh tế

  hàng hóa (nói chung)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  buy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X