• /'ə:θənweə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ bằng đất nung (nồi, niêu, chậu, vò...)
  Đất nung (làm nồi...)
  an earthenware porringer
  cái tô làm bằng đất nung

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đồ làm bằng đất nung

  Giải thích EN: A slightly porous, opaque container or decorative piece made of low-fired clay and covered with a nonporous glaze.

  Giải thích VN: Vật chứa màu đục, có cấu tạo hơi rỗ hay là mẩu trang trí được làm bằng đất sét được nung chưa đủ lửa và phủ lên một lớp men sáng màu.

  Kỹ thuật chung

  đồ gốm
  đồ sành
  burnt earthenware
  đồ sành quá lửa
  earthenware glazing
  sự tráng men đồ sành

  Địa chất

  đồ sành, đồ bằng đất nung

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X