• Toán & tin

  thủy áp

  Kỹ thuật chung

  áp lực nước
  external water pressure
  áp lực nước phía ngoài
  internal water pressure
  áp lực nước kẽ rỗng
  pore water pressure
  áp lực nước kẽ rỗng
  pore water pressure
  áp lực nước lỗ rỗng
  stresses due to water pressure
  ứng suất do áp lực nước
  underground water pressure
  áp lực nước dưới đất
  water pressure gauge
  dụng cụ đo áp lực nước
  áp suất nước
  pore water pressure
  áp suất nước lỗ hổng
  water pressure test for blanket hole
  thử áp suất nước bề mặt

  Xây dựng

  áp suất nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X