• Kỹ thuật chung

  tháp nước

  Giải thích EN: An elevated water tank that supplies a water distribution system under a gravity pressure head. Giải thích VN: Một bồn nước cho hệ thống cung cấp, phân phối nước dưới áp suất của trọng lực.

  unsheltered water tower
  tháp nước không chòi che
  unsheltered water tower
  tháp nước không mái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X