• /ˈɛləˌveɪtɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cao; cao cả, cao thượng, cao nhã
  an elevated position
  địa vị cao
  an elevated aim
  mục đích cao cả
  an elevated style
  văn cao nhã
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phấn khởi, phấn chấn; hân hoan, hoan hỉ
  (thông tục) ngà ngà say, chếnh choáng hơi men

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đường sắt nền cao

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  được đắp cao

  Kỹ thuật chung

  được nâng cao
  elevated beach
  bãi được nâng cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X