• Kỹ thuật chung

  dạng sóng

  Giải thích VN: Hình biểu diễn của sóng.

  complex wave form
  dạng sóng phức hợp
  nonsinusoidal wave form
  dạng sóng không có sin tính
  nonsinusoidal wave form
  dạng sóng không hình sin
  signal wave form
  dạng sóng của tín hiệu
  sine-wave form
  dạng sóng hình sin
  staircase wave form
  dạng sóng hình cầu thang
  symmetrical triangular dispersal wave form
  dạng sóng phân tán tam giác đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  dạng sóng tiêu tán tam giác đối xứng
  wave-form analyzer
  bộ phân tích dạng sóng
  wave-form distortion
  sự méo dạng sóng
  wave-form distortion
  sái dạng sóng
  wave-form synthesizer
  tổng hợp dạng sóng

  Xây dựng

  dạng sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X