• /'steəkeis/

  Thông dụng

  Cách viết khác stairway

  Danh từ

  Cầu thang gác
  (kiến trúc) lồng cầu thang

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  buồng cầu thang
  central staircase
  buồng cầu thang chính
  interior staircase
  buồng cầu thang trong
  isolated staircase
  buồng cầu thang đứng riêng
  hố cầu thang

  Kỹ thuật chung

  cầu thang
  auxiliary staircase
  cầu thang máy
  building staircase
  cầu thang trong nhà
  cantilever staircase
  cầu thang côngxon
  central staircase
  buồng cầu thang chính
  central staircase
  lồng cầu thang chính
  cutstring staircase
  cầu thang dầm lắp bậc
  emergency staircase
  cầu thang cấp cứu
  emergency staircase
  lồng cầu thang an toàn
  folding staircase
  cầu thang xếp
  ground-based staircase
  cầu thang (đặt) trên đất
  helical staircase
  cầu thang xoắn ốc
  interior staircase
  buồng cầu thang trong
  interior staircase
  lồng cầu thang trong
  isolated staircase
  buồng cầu thang đứng riêng
  isolated staircase
  lồng cầu thang đứng riêng
  monolithic staircase
  cầu thang xây đặc
  spiral staircase
  cầu thang xoắn ốc
  staircase and elevator block
  cầu thang máy
  staircase and elevator block
  khối cầu thang
  staircase and elevator section
  cụm cầu thang
  staircase branching into two flights
  cầu thang hai thân
  staircase landing
  chiếu nghỉ (cầu thang)
  staircase landing
  thềm nghỉ (cầu thang)
  staircase of quarter-turn type 90o
  cầu thang quay góc 90 độ
  staircase of straight flight type
  cầu thang kiểu đợt thẳng
  staircase on strings
  cầu thang có cuốn thang
  staircase railing
  tay vịn cầu thang
  staircase tower
  tháp cầu thang (phần nhô lên khỏi mái nhà)
  staircase wave form
  dạng sóng hình cầu thang
  staircase with middle separation wall
  cầu thang có tường ngăn giữa
  staircase with several flights
  cầu thang nhiều đợt
  step of a staircase
  bậc cầu thang
  string staircase
  cầu thang có dầm biên
  three-flight staircase
  cầu thang ba đợt
  traveling staircase
  cầu thang lăn
  traveling staircase
  cầu thang tự động
  lồng cầu thang
  central staircase
  lồng cầu thang chính
  emergency staircase
  lồng cầu thang an toàn
  interior staircase
  lồng cầu thang trong
  isolated staircase
  lồng cầu thang đứng riêng
  bậc thang
  staircase column
  cột hình bậc thang (trong nhà công nghiệp)
  staircase lock
  âu hình bậc thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X