• /si´metrikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác symmetric

  Như symmetric

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đối xứng
  axis-symmetrical stress
  ứng suất đối xứng trục
  circular symmetrical stress
  ứng suất đối xứng qua tâm
  complementary-symmetrical metal oxide semiconductor (COSMOS)
  bán dẫn ôxit kim loại đối xứng bù
  COSMOS (complementary-symmetrical metal oxide semiconductor)
  bán dẫn kim loại đối xứng bù
  initial symmetrical short-circuit current
  dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
  non-symmetrical
  không đối xứng
  non-symmetrical connection
  liên thông không đối xứng
  spherically symmetrical metric
  metric đối xứng cầu
  symmetrical (0, 1, 2) components
  thành phần đối xứng (0, 1, 2)
  symmetrical anastigmat
  anastimat đối xứng
  symmetrical anticline
  nếp lồi đối xứng
  symmetrical anticline
  lớp lồi đối xứng
  symmetrical arch
  vòm đối xứng
  symmetrical architecture
  kiến trúc đối xứng
  symmetrical arrangement
  cách bố trí đối xứng
  symmetrical arrangement
  cấu trúc đối xứng
  symmetrical band-pass filter
  bộ lọc thông dải đối xứng
  symmetrical breaking capacity
  khả năng cắt đối xứng
  symmetrical breaking capacity
  năng lực cắt đối xứng
  symmetrical channel
  kênh đối xứng
  symmetrical circuit
  sơ đồ đối xứng
  symmetrical clipper
  bộ nén đối xứng
  symmetrical components
  các thành phần đối xứng
  symmetrical components
  thành phần đối xứng
  symmetrical connected
  mạch đấu đối xứng
  symmetrical connection
  liên thông đối xứng
  symmetrical construction
  kết cấu đối xứng
  symmetrical deflection
  sự lệch đối xứng
  symmetrical fold
  nếp đối xứng
  symmetrical fold
  nếp uốn đối xứng
  symmetrical function
  hàm đối xứng
  symmetrical group
  nhóm đối xứng
  symmetrical horn
  loa đối xứng
  symmetrical I/O unit
  đơn vị vào/ra đối xứng
  symmetrical I/O unit
  đơn vị nhập/xuất đối xứng
  symmetrical inductive diaphram
  điapham cảm ứng đối xứng (ở ống dẫn sóng)
  symmetrical linear antenna
  dây trời tuyến tính đối xứng
  symmetrical linear antenna
  ăng ten tuyến tính đối xứng
  symmetrical list
  danh sách đối xứng
  symmetrical load
  phụ tải đối xứng
  symmetrical load
  tải trọng đối xứng
  symmetrical loading
  sự đặt tải đối xứng
  symmetrical matrix
  ma trận đối xứng
  symmetrical minor
  định thức con đối xứng
  symmetrical pair cable
  cáp cặp đối xứng
  symmetrical pairs
  cặp đối xứng
  symmetrical protective relay
  rơle bảo vệ đối xứng
  symmetrical radiation pattern
  đồ thị bức xạ đối xứng
  symmetrical reflector
  bộ phản xạ đối xứng
  symmetrical relation
  quan hệ đối xứng
  symmetrical relay
  rơle đối xứng
  symmetrical soundtrack
  rãnh âm thanh đối xứng
  symmetrical state
  trạng thái đối xứng
  symmetrical swing bridge
  cầu quay đối xứng
  symmetrical transducer
  bộ chuyển đổi đối xứng
  symmetrical transistor
  tranzito đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  dạng sóng phân tán tam giác đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  dạng sóng tiêu tán tam giác đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  tín hiệu phân tán tam giác đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  tín hiệu tiêu tán tam giác đối xứng
  symmetrical truss
  giàn đối xứng
  symmetrical two-port network
  mạng bốn cực đối xứng
  with four symmetrical curvilinear slopes
  mái dốc bốn phía đối xứng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X