• /´sinθi¸saizə/

  Thông dụng

  Cách viết khác synthesiser

  Danh từ

  Nhạc cụ điện tử tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc cụ khác)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tổng hợp hóa viên

  Kỹ thuật chung

  bộ tổng hợp
  color synthesizer
  bộ tổng hợp chớp màu
  colour synthesizer
  bộ tổng hợp chớp màu
  frequency synthesizer
  bộ tổng hợp tần số
  microwave synthesizer
  bộ tổng hợp vi ba
  pulse synthesizer
  bộ tổng hợp xung
  sampling synthesizer
  bộ tổng hợp lấy mẫu
  spectral purity of a synthesizer output
  độ thuần khiết phổ của bộ tổng hợp
  speech synthesizer
  bộ tổng hợp tiếng nói
  video synthesizer
  bộ tổng hợp hình
  voice synthesizer
  bộ tổng hợp thoại voice unit (VU) thiết bị thoại
  voice synthesizer
  bộ tổng hợp tiếng nói
  bộ tổng hợp (tần số)
  tổng hợp
  color synthesizer
  bộ tổng hợp chớp màu
  colour synthesizer
  bộ tổng hợp chớp màu
  frequency synthesizer
  bộ tổng hợp tần số
  microwave synthesizer
  bộ tổng hợp vi ba
  pulse synthesizer
  bộ tổng hợp xung
  sampling synthesizer
  bộ tổng hợp lấy mẫu
  spectral purity of a synthesizer output
  độ thuần khiết phổ của bộ tổng hợp
  speech synthesizer
  bộ tổng hợp tiếng nói
  video synthesizer
  bộ tổng hợp hình
  voice synthesizer
  bộ tổng hợp thoại voice unit (VU) thiết bị thoại
  voice synthesizer
  bộ tổng hợp tiếng nói
  wave-form synthesizer
  tổng hợp dạng sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X