• /dis´pə:sl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải tán, sự phân tán
  Sự xua tan, sự làm tan tác, sự tan tác
  Sự rải rác, sự gieo vãi
  Sự gieo rắc, sự lan truyền (tin đồn...)
  (vật lý) sự tán sắc
  (hoá học) sự phân tán

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  artificial dispersal
  sự phân tán nhân tạo
  dispersal effect
  hiệu ứng phân tán
  dispersal frequency
  tần số phân tán
  dispersal signal
  tín hiệu phân tán
  energy dispersal system
  hệ thống phân tán năng lượng
  energy dispersal waveform
  dạng sóng phân tán năng lượng
  energy dispersal waveform
  tín hiệu phân tán năng lượng
  line rate dispersal
  sự phân tán tần số dòng
  power dispersal
  sự phân tán năng lượng
  sinusoidal dispersal
  sự phân tán hình sin
  sludge dispersal agent
  chất phân tán trong mùn khoan
  symmetrical triangular dispersal wave form
  dạng sóng phân tán tam giác đối xứng
  symmetrical triangular dispersal wave form
  tín hiệu phân tán tam giác đối xứng
  tán sắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X