• /wi:l/

    Thông dụng

    Danh từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) hạnh phúc, cảnh sung sướng
    general weal
    hạnh phúc chung
    in weal or woe
    dù sung sướng hay khổ sở, dù trong hoàn cảnh nào

    Danh từ

    Lằn roi; chỗ sưng (vết nổi lên ở da do gậy, roi.. đánh vào) (như) welt

    Ngoại động từ

    Quất, làm nổi lằn, làm sưng (như) welt

    Chuyên ngành

    Kỹ thuật chung

    mày đay

    Các từ liên quan

    Từ đồng nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X