• /prɒˈspɛrɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thịnh vượng, sự phát đạt, sự phồn vinh, sự thành công (về (kinh tế))

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phát đạt (xí nghiệp)
  phồn vinh
  economic prosperity
  phồn vinh kinh tế
  phase of prosperity
  giai đoạn phồn vinh
  sự phồn vinh
  thịnh vượng (kinh tế)
  economic prosperity
  sự thịnh vượng kinh tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X