• /weil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết lằn (roi)
  Sọc nổi (nhung kẻ)
  (kỹ thuật) thanh giảm chấn

  Ngoại động từ

  Đánh lằn da
  Dệt thành sọc nổi
  (quân sự) đan rào bảo vệ, đan sọt nhồi đất làm công sự bảo vệ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  hàng dọc của vòng chỉ (vải dệt kim)

  Xây dựng

  kết cấu giảm chấn
  thang ngang giằng cọc
  thanh chắn bánh xe (trên cầu)
  thanh giằng ngang (chống đỡ các tấm ván lát hầm)
  thanh giảm chấn
  thanh ngang giằng cọc
  Waling (USwale)
  Thanh ngang giằng cọc (Mỹ)

  Kỹ thuật chung

  sự chọn nhặt đá
  sự tuyển than
  thanh giằng ngang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  weal , wheal , whelk , grain , mark , rib , ridge , streak , strip , texture , weave , welt , wheat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X