• /´wiərisəm/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm cho cảm thấy mệt mỏi, làm cho cảm thấy chán ngắt
  a wearisome job
  một công việc mệt nhọc
  wearisome complaints
  những lời than phiền chán ngắt


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X