• /´strenjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hăm hở, tích cực; hăng hái; rất cố gắng
  strenuous workers
  những công nhân làm việc hăng hái
  Căng thẳng, vất vả, đòi hỏi cố gắng lớn
  strenuous work
  công việc đòi hỏi nhiều cố gắng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X