• /´siəriəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất đứng đắn, tính chất nghiêm trang
  Tính chất quan trọng, tính chất hệ trọng; tính chất nghiêm trọng, tính chất trầm trọng, tính chất nặng (bệnh...)
  Tính chất thành thật, tính chất thật sự

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hướng
  định hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X