• Hóa học & vật liệu

  carota địa chấn giếng khoan

  Xây dựng

  sự khoan nổ tạo giếng

  Kỹ thuật chung

  sự thông giếng

  Giải thích EN: The firing of an explosive charge in the bottom of a well to increase the flow of water, oil, or gas. Giải thích VN: Sự khai hỏa một chất nổ ở đáy một giếng nhằm tăng lưu lượng nước, dầu, hay khí.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X