• /´weltə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đòn nặng
  Người to lớn; vật to lớn

  Danh từ

  ( + of) mớ, đám hỗn độn; sự lộn xộn chung; sự pha trộn không theo trật tự (của người, vật)
  a welter of unrelated facts
  một mớ hỗn độn các sự kiện không có liên quan
  the welter of the waves
  sóng cuồn cuộn hung dữ

  Nội động từ

  Cuộn mình nằm xấp
  Đắm mình trong bùn
  (nghĩa bóng) ( + in) nhúng vào, nhúng trong, tắm trong (máu...)
  (động vật học), nổi sóng (biển)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  flounder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X