• /´grɔvəl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nằm phục xuống đất; bò; đầm
  to grovel in the mud
  đầm trong bùn
  (nghĩa bóng) quỳ gối, uốn gối, khom lưng uốn gối
  to grovel to (before) somebody
  khom lưng uốn gối trước mặt ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phủ phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X