• /´wiðə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm khô, làm héo quắt lại, làm chết, làm teo
  a withered arm
  cánh tay bị teo
  Khinh miệt, khuất phục, áp đảo (bằng sự coi (thường))
  she withered him with a glance
  cô ấy liếc nhìn hắn tỏ vẻ khinh miệt
  (nghĩa bóng) làm khô héo, làm cho héo hắt đi
  grief has withered his heart
  những nỗi sầu muộn làm khô héo tâm can anh ta
  Làm cho bối rối
  to wither someone with a look
  nhìn ai làm cho người ta bối rối

  Nội động từ

  Khô, héo, chết, teo
  Héo mòn, tiều tuỵ (người); tàn tạ (sắc đẹp); tiêu tan (hy vọng...)
  Tàn đi, lụi đi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tàn úa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  bloom , grow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X