• (đổi hướng từ Whaled)
  /weil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá voi
  a whale on (at, for) something
  một tay cừ về cái gì; một người ham thích cái gì
  have a whale of a time
  (thông tục) rất thích thú, có thời gian vui chơi thoả thích
  a whale of a city
  một thành phố mênh mông
  we had a whale of a time
  chúng ta đã vui chơi thoả thích

  Nội động từ

  Săn cá voi
  to go whaling
  đi săn cá voi

  Nguồn khác

  • whale : Corporateinformation

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá voi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  cetacean , cetaceous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X