• (đổi hướng từ Affiliated)
  /ə'filieit/

  Thông dụng

  Cách viết khác filiate

  Ngoại động từ

  Nhận làm chi nhánh, nhận làm hội viên
  ( + to, with) nhập, liên kết (tổ chức này vào một tổ chức khác)
  (pháp lý) xác định tư cách làm bố một đứa con hoang (để có trách nhiệm nuôi)
  Xác định tư cách tác giả (của một tác phẩm)
  Tìm nguồn gốc (ngôn ngữ)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chi nhánh
  bank affiliate
  chi nhánh ngân hàng
  foreign affiliate
  chi nhánh, phân cục ở nước ngoài
  công ty chi nhánh
  công ty thuộc (công ty con)
  phân hãng phụ thuộc

  Chứng khoán

  Liên kết thành viên
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X