• (đổi hướng từ Winter's)
  /ˈwɪntər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mùa đông
  in winter
  về mùa đông
  (thơ ca) năm, tuổi
  a man of sixty winters
  một người sáu mươi tuổi
  (thơ ca) lúc tuổi già
  to stand on winter's verge
  sắp về già

  Tính từ

  (thuộc) mùa đông; như mùa đông, thích hợp cho mùa đông
  winter season
  mùa đông
  winter life
  cuộc sống về mùa đông
  winter quarters
  nơi đóng quân mùa đông
  winter sleep
  trú đông

  Nội động từ

  Trú đông, tránh rét
  birds wintering in the south
  chim bay về phương Nam tránh rét
  Trải qua mùa đông, nghỉ đông (cây cỏ...)

  Ngoại động từ

  Đưa đi trú đông, đưa đi tránh rét
  to winter the cattle
  đưa vật nuôi đi tránh rét

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X