• /´wə:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời lẽ dùng để diễn đạt, cách diễn đạt
  a different wording might make the meaning clearer
  một cách diễn đạt khác có thể làm rõ nghĩa hơn


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X