• /,tə:mi'nɔləʤi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật ngữ (những từ chuyên môn của một vấn đề riêng biệt)
  Hệ thống thuật ngữ của một ngành chuyên môn
  Cách dùng riêng các từ để làm tên gọi, làm ký hiệu
  differences of terminology
  những sự khác nhau về thuật ngữ
  problems of terminology
  những vấn đề thuật ngữ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuật ngữ

  Cơ - Điện tử

  Thuật ngữ học

  Y học

  danh pháp

  Kỹ thuật chung

  thuật ngữ
  low-temperature terminology
  thuật ngữ nhiệt độ thấp
  refrigeration terminology
  hệ thuật ngữ lạnh
  refrigeration terminology
  thuật ngữ lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X