• /'joumæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người có chút ít đất canh tác ở nông thôn, tiểu điền chủ
  Kỵ binh nghĩa dũng
  (hàng hải) yeoman of signals hạ sĩ quan ngành thông tin tín hiệu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ sĩ quan làm việc văn phòng
  yeoman of the Guard
  vệ binh hoàng gia
  to do yeoman(' s) service
  giúp đỡ tận tình trong lúc nguy nan


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X