• Ngoại động từ

  Tách ra xa, xoạc ra, xòe ra
  écarter les jambes
  xoạc cẳng
  écarter les doigts
  xòe ngón tay
  Giãn
  écarter la foule
  giãn đám đông
  để xa ra, dịch ra xa
  écarter un armoire
  dịch cái tủ ra xa
  Cách ly
  écarter un malade
  cách ly người bệnh
  Xua đuổi, gạt bỏ, loại
  écarter les soupcons
  xua đuổi nghi kỵ
  écarter une question oiseuse
  gạt bỏ một vấn đề vô ích
  écarter un adversaire
  loại một địch thủ
  Làm lạc hướng, làm sai đường
  écarter quelqu'un du droit chemin
  làm cho người nào đi sai đường

  Nội động từ

  Né tránh (trong trò đua bò)

  Ngoại động từ

  (đánh bài) (đánh cờ) chui một hoặc một vài con bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X