• Danh từ giống đực

  Mẫu
  échantillon de café
  mẫu cà phê
  (thông tục) hạng, loại
  Un artiste de oet échantillon
  một nghệ sĩ hạng ấy
  (nghĩa bóng) chút, ví dụ
  Montrer un échantillon de son talent
  tỏ cho thấy một ví dụ về tài năng của mình
  (hàng hải) cỡ
  Navire de faible échantillon
  tàu cỡ nhẹ
  Bộ phận mẫu, bộ phận tiêu biểu (về mặt thống kê)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X