• Danh từ giống cái

  Feuille de tabac
  lá thuốc lá
  Feuille d'or
  lá vàng
  (văn học) cánh hoa
  Feuilles de rose
  cánh hoa hồng
  Tờ; giấy
  Feuille de papier
  tờ giấy
  Feuille volante
  tờ giấy rời
  Feuille de route
  giấy đi đường
  Tờ báo
  Feuille quotidienne
  tờ báo hằng ngày
  Feuille de chou
  (thân mật) tờ báo lá cải
  (thông tục) tai
  Être dur de la feuille
  tai nghễnh ngãng
  descendre en feuille morte
  hạ cánh theo kiểu lá rụng (máy bay)
  trembler comme une feuille
  sợ run cầm cập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X