• Tính từ

  Cao
  Lieu élevé
  nơi cao
  Prix élevé
  giá cao
  Cao thượng, cao cả, cao quý
  Geste élevé
  cử chỉ cao thượng
  được giáo dục, được dạy
  Mal élevé
  mất dạy

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X