• Ngoại động từ

  Làm xúc động (ai); làm động (lòng)
  Un homme que rien ne peut émouvoir
  một người mà không có gì làm xúc động được
  émouvoir le coeur
  làm động lòng
  (từ cũ, nghĩa cũ) lay chuyển
  émouvoir un fardeau
  lay chuyển một vật nặng
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm rối loạn
  émouvoir le pouls
  làm cho mạch rối loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X