• Ngoại động từ

  Hong gió
  éventer des habits
  hong áo ra gió
  Quạt cho (ai)
  đảo cho khỏi hấp hơi
  éventer le grain
  đảo hạt cho khỏi hấp hơi
  Khám phá
  éventer un complot
  khám phá ra một âm mưu
  (săn bắn) đánh hơi
  Le chien évente le gibier
  chó đánh hơi con thịt
  éventer la mèche
  xem mèche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X