• Danh từ giống đực

  Hạt, gột
  Grain de riz
  hạt gạo
  Grain de raisin
  bột nho
  Grain de sel
  hạt muối
  Les grains [[dun]] chapelet
  những hạt trong chuỗi hạt
  Cát (tơ, lụa); thớ (gỗ, đá)
  Etoffe [[dun]] joli grain
  vải nổi cát đẹp
  Chút, tý
  Pas un grain de bon sens
  không một chút lương tri
  (hàng hải) cơn gió bất chợt
  Trận mưa rào bất chợt
  (kỹ thuật) bạc lót
  ( số nhiều) thóc gạo, ngũ cốc
  Les grains sont en hausse
  thóc gạo lên giá
  (khoa đo lường, từ cũ; nghĩa cũ) grain (đơn vị khối lượng của Pháp, bằng 0, 053 gam)
  avoir un grain avoir un petit grain
  hơi điên
  grain de beauté
  nốt ruồi
  mettre son grain de sel fourrer son grain de sel
  chõ vào việc người khác
  poulet de grain
  gà nuôi bằng thóc (có thịt ngon)
  séparer le bon grain de [[livraie]] ivraie
  ivraie
  veiller au grain
  (nghĩa bóng) thận trọng, coi chừng nguy hiểm
  voir venir le grain
  (hàng hải) sắp nguy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X