• Ngoại động từ

  Hạ, hạ thấp, buông xuống
  Abaisser un mur
  hạ thấp bức tường
  Abaisser un store
  buông mành xuống
  Abaisser une perpendiculaire
  (toán) hạ một đường vuông góc.
  Làm hạ, làm giảm
  Abaisser un prix
  hạ giá
  Abaisser une peine
  giảm tội
  Làm xẹp
  Abaisser les orgueilleux
  làm xẹp hạng người kiêu
  Il cherche à abaisser ses adversaires
  nó tìm cách làm xẹp các địch thủ của mình
  Phản nghĩa Elever, hausser, relever; exalter, glorifier. Monter, hausser ( se).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X