• Danh từ giống đực

  Sự bỏ, sự từ bỏ, sự ruồng bỏ
  Abandon de privilèges
  sự từ bỏ đặc quyền

  Phản nghĩa Acquisition, adoption; conservation, maintien. Raideur, tension, méfiance.

  Abandon à la providence phó thác cho trời
  vivre dans l'abandon
  sống trong cảnh bơ vơ, không ai ngó ngàng tới
  abandon du style
  sự phóng túng trong lời văn
  abandon de poste
  sự đào nhiệm
  abandon de soi-même
  sự quên mình
  à l'abandon
  bỏ liều, bỏ thí
  Un jardin laissé à l'abandon
  �� khu vườn bị bỏ hoang phế
  avec abandon
  thả lỏng, thư thái
  S'étendre avec abandon
  �� nằm xoài thư thái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X