• Danh từ giống đực

  Vườn
  Jardin fruitier
  vườn cây ăn quả
  Vùng màu mỡ (của một nước...)
  (sân khấu) cánh trái (sân khấu, đối với khán giả)
  jardin botanique
  vườn bách thảo
  jardin d'enfants
  vườn trẻ
  jardin d'hiver
  nhà kính (trồng cây)
  jardin public
  công viên
  jardin zoologique
  vườn thú
  jeter des pierres dans le jardin de quelqu'un
  gièm pha ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X