• Tính từ

  Trừu tượng
  Science abstraite
  khoa học trừu tượng
  Un écrivain trop abstrait
  nhà văn quá trừu tượng

  Phản nghĩa Concret. Positif, réel

  Lơ đễnh
  Air abstrait
  vẻ lơ đễnh
  nombre abstrait
  (toán) số hư.

  Danh từ giống đực

  Cái trừu tượng
  dans l'abstrait
  một cách trừu tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X