• Ngoại động từ

  Hòa giải
  Accorder deux adversaires
  hòa giải hai đối thủ
  Đồng ý cho, thuận cho
  Accorder du temps
  đồng ý cho đủ thời gian
  Accorder la main de sa fille
  thuận gả con gái cho
  Thừa nhận
  Je l'accorde
  tôi thừa nhận là thế
  (ngôn ngữ học) làm cho tương hợp
  Accorder le verbe avec son sujet
  làm cho động từ tương hợp với chủ ngữ
  (âm nhạc) so dây, điều chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X