• Danh từ giống đực

  Sự ở cữ, sự đẻ
  Accouchement laborieux
  sự đẻ khó
  Accouchement sans douleur
  sự đẻ không đau
  Douleurs de l'accouchement
  sự đau đẻ
  Accouchement avant terme
  sự đẻ non
  Sự đỡ đẻ
  Ce médecin a fait des centaines d'accouchements
  vị thầy thuốc này từng đỡ đẻ hàng trăm ca
  (bóng) sự đẻ ra (một tác phẩm...).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X