• Danh từ giống đực

  Chỗ toạc
  Faire un accroc à son pantalon
  làm toạc quần.
  Khó khăn, trở ngại
  Il est survenu un accroc
  đã nảy ra một khó khăn
  (nghĩa bóng) vết nhơ
  Un accroc à la réputation
  một vết nhơ cho thanh danh
  Đồng âm Accro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X