• Tính từ

  Hiện tại
  Les moeurs actuelles
  phong tục hiện tại
  L'actuel président de la République opposé à ex-président de la République
  đương kim tổng thống (trái với "cựu tổng thống" )
  l'actuelle
  Constantinople, hay Istanbul hiện nay
  A l'heure actuelle
  hiện nay
  Thời sự
  Un problème toujours actuel
  một vấn đề vẫn thời sự
  (triết học) thành hành động; thực tế
  Péché actuel opposé à Péché originel
  tội cá nhân (trái với "nguyên tội tổ tông" )
  Phản nghĩa Potentiel, virtuel. Ancien. Passé, démodé, obsolète, périmé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X