• Danh từ giống đực

  (tôn giáo) tội lỗi, tội
  Confesser ses péchés
  xưng tội
  à tout péché miséricorde
  tội đổ xuống sông
  ce n'est pas un grand péché
  đó chỉ là một lỗi nhỏ
  mettre au rang des vieux péchés
  quên đi
  péchés de jeunesse
  sơ suất của tuổi trẻ
  rechercher les vieux péchés
  vạch là tìm sâu, bới lông tìm vết
  Pécher, pêcher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X