• Ngoại động từ

  Đổi
  Changer un fusil contre une bicyclette
  đổi súng lấy xe đạp
  Changer des francs en livres
  đổi đồng frăng lấy đồng bảng Anh
  Thay
  Changer un directeur
  thay người giám đốc
  Thay quần áo cho
  Changer un enfant
  thay quần áo cho đứa trẻ
  Phản nghĩa Conserver, garder, maintenir

  Nội động từ

  Thay đổi
  Le temps va changer
  thời tiết sắp thay đổi
  Phản nghĩa persévérer, persister; demeurer, durer, subsister

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X