• Danh từ giống đực

  Chỗ rình, chỗ mai phục
  Être/se mettre à l'affût
  rình
  "Une araignée à l'affût" (Mart. du G.)
  con nhện đang mai phục
  Il est à l'affût de la moindre erreur
  hắn đang rình chờ sai sót nhỏ nhặt nhất
  (quân sự) giá súng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X